STRONA GŁÓWNA HOME ГЛАВНЫЙ САЙТ RELACJA Z WYPRAWY TRAVEL REPORTS РАССКАЗЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ
MACEDONIA - OCHRYDA - UNESCO

Republic of Macedonia - Ohrid - UNESCO --- Республика Македония - Охрид - ЮНЕСКО

www.ohrid.gov.mk

Pierwszy Pierwszy Pierwszy
(1/50): Bulwar Marszałka Tito (2/50): Pomnik Cyryla i Metodego (3/50): Panorama starego miasta Ochryda od strony zatoki (4/50): Ochrydzkie uliczki (5/50): Ochrydzkie uliczki
(6/50): Cerkiew św. Mikołaja (7/50): Cerkiew św. Mikołaja (8/50): Ochrydzkie uliczki (9/50): (10/50): Ochrydzkie uliczki
(11/50): Ochrydzkie uliczki (12/50): Cerkiew św. Zofii (13/50): Cerkiew św. Zofii (14/50): (15/50): Ulica Koczo Racin
(16/50): Jezioro Ochrydzkie (17/50): Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo (18/50): Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo (19/50): Jezioro Ochrydzkie (20/50): Wzgórze Plaosznik - wykopaliska archeologiczne

Pierwszy Pierwszy Pierwszy

www.cypis.pl - MOJE WYPRAWY
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG