STRONA GŁÓWNA HOME ГЛАВНЫЙ САЙТ
RELACJA Z WYPRAWY TRAVEL REPORTS РАССКАЗЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ


UZBEKISTAN - SAMARKANDA - ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY REGISTAN - MEDRESY: UŁUN-BEGA, SZIR DAR,TILLJA KARI

Uzbekistan - Samarkand - Architectural Complex Registan - Medressas: Ulugbek, Sher Dor (Lion), Tilla-Kari (Gold Covered)

Узбекистан - Самарканд - Архитектурный комплекс Регистан - Медресе: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор


Pierwszy Pierwszy

(1/40): (2/40): (3/40): (4/40): (5/40):
(6/40): (7/40): (8/40): (9/40): (10/40):
(11/40): (12/40): (13/40): (14/40): (15/40):
(16/40): (17/40): (18/40): (19/40): (20/40):

Pierwszy Pierwszy

RELACJA - W kierunku imperium Czyngis-chana.
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG