STRONA GŁÓWNA HOME ГЛАВНЫЙ САЙТ RELACJA Z WYPRAWY TRAVEL REPORTS РАССКАЗЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ

RUMUNIA - SIEDMIOGRÓD / TRANSYLWANIA - DROGA MIĘDZY CALNIC A JINA

Romania - Transylvania - The road between Calnic and Jina --- Румыния - Семиградье / Трансильвания - Между Келник и Жина


Pierwszy Pierwszy Pierwszy

(1/60): Calnic - warowny kościół (2/60): Calnic (3/60): Calnic (4/60): Calnic (5/60): Calnic
(6/60): (7/60): (8/60): (9/60): (10/60):
(11/60): (12/60): (13/60): (14/60): (15/60):
(16/60): (17/60): (18/60): (19/60): (20/60):

Pierwszy Pierwszy Pierwszy

RELACJA - W kierunku imperium Czyngis-chana.
www.cypis.pl - MOJE WYPRAWY
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG