STRONA GŁÓWNA HOME ГЛАВНЫЙ САЙТ RELACJA Z WYPRAWY TRAVEL REPORTS РАССКАЗЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ

GRUZJA - DROGA Z BATUMI DO ACHALCICHE - PANORAMY GÓRSKIE, PRZEŁĘCZ GODERAZI (GODERDZI)

Georgia - The road between Batumi and Achalciche - mountain views, Goderdzi pass

Грузия - Дорога между Батуми и Ахалцихе - вид на горы, Годердзи перевал


Pierwszy Pierwszy Pierwszy

(1/50): Most na szlaku (2/50): Dyskoteki w drodze (3/50): Przydrożna cerkiew (4/50): (5/50): Przydrożna cerkiew
(6/50): Pastwisko (7/50): (8/50): Tysiącletni most (9/50): Tysiącletni most (10/50): Mosty
(11/50): Tysiącletni most (12/50): Współczesny most (13/50): (14/50): (15/50):
(16/50): (17/50): (18/50): (19/50): (20/50): Przydrożny wodopój ...

Pierwszy Pierwszy Pierwszy

RELACJA - W kierunku imperium Czyngis-chana.
www.cypis.pl - MOJE WYPRAWY
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG